Port of Amsterdam - Sociaal Platform (D7)

port of amsterdam

Voor het Amsterdams Havenbedrijf heb ik in een team als onderdeel van de site een sociaal platform ontwikkeld waar
bezoekers reacties konden plaatsen op een manier zoals facebook die toepast. Modules o.a.: Commentify en Notify
module.

port of amsterdam logo